ULTIMELE ARTICOLE

Convocator ordinar 29.01.2020 Click AICI...
    Intenție de elaborare a PUD aferent proiectului: PLAN URBANISTIC DE DETALIU ÎN VEDEREA CONSTRUIRII PENSIUNE TURISTICĂ P+1E, FOIȘOARE ȘI IMPREJMUIRE TEREN, amplasat în municipiul Mangalia, stațiunea Neptun.Str. Plopilor, nr. 26A, LOT 2 - inițiatori BUNEA VALENTIN-GABRIEL și BUNEA ELENA. Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a PUD, în perioada 20 ianuarie...
Anunt dezbatere publica - Click AICI... Plan aferent regulament de organizare si desfasurare activitati comerciale si servicii de piata - Click AICI... Proiect de hotarare regulament de organizare si desfasurare activitati comerciale si servicii de piata în Mun. Mangalia - Click AICI... Referat de aprobare al proiectului de hotărâre - Click AICI...
Anunt colectiv nr. 3800/20.01.2019 si proces verbal de afisare - Click AICI...
Nr. 3875/20.01.2020 Bibliografie - Click AICI...           În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului...