INFORMAŢII GENERALE :

    CETĂŢENII ROMÂNI DOMICILIAŢI ÎN STRĂINĂTATE, CARE DORESC SĂ INTRE ÎN POSESIA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII, ÎN CARE SĂ FIE ÎNSCRISĂ REŞEDINŢA DIN ROMÂNIA, UNDE LOCUIESC TEMPORAR, SE PREZINTĂ LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE ÎŞI AU REŞEDINŢA

    TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE:

  1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CETĂŢENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ŞI REŞEDINŢA ÎN ROMÂNIA;
  1. PAŞAPORTUL AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE, CARE ATESTĂ STATUTULUI DE CETĂŢEAN ROMÂN DOMICILIAT ÎN STRĂINĂTATE, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE ŞI/SAU DE CĂSĂTORIE, ELIBERATE DE OFICIILE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE , ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE REŞEDINŢĂ, ORIGINAL ŞI COPIE.

     DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL SPAŢIULUI DE LOCUIT, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE)

     DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

  1. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 1 LEU, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.
  1. TREI FOTOGRAFII MĂRIMEA ¾ CM, AVÂND LA BAZĂ O BANDĂ ALBĂ DE 7 MM