INFORMAŢII GENERALE :

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ NUMAI ÎN CAZURILE PREVĂZUTE DE LEGE ŞI ÎN CONDIŢII SPECIALE, ASTFEL:

 1. CÂND SOLICITANTUL NU DEŢINE ACTE DE STARE CIVILĂ (LIPSĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE, LIPSĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU DOVADĂ DE DIVORŢ);
 2. CÂND SOLICITANTUL NU DEŢINE ACTE PENTRU SPAŢIUL DE LOCUIT.

SOLICITANTUL SE VA PREZENTA LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DE CARE APARŢINE.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE: 

 1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE;
 1. ACT DE IDENTITATE ŞI CARTEA DE ALEGĂTOR (CU EXCEPŢIA PIERDERII, FURTULUI SAU DISTRUGERII ACTULUI DE IDENTITATE) – PENTRU A FI PREDATE;
 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;
 1. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE;
 1. HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL ESTE DIVORŢAT, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
 1. CERTIFICATUL DE DECES AL SOŢULUI/SOŢIEI DECEDAT/Ă, ÎN CAZUL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
 1. CERTIFICATELE DE NAŞTERE ALE COPIILOR MINORI CU VÂRSTĂ MAI MICĂ DE 14 ANI, DUPĂ CAZ, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE.
 1. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, ORIGINAL ŞI COPIE.

DACĂ SOLICITANTUL NU ESTE PROPRIETARUL IMOBILULUI, ESTE NECESARĂ PREZENŢA GĂZDUITORULUI ( CU ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ) PENTRU A DA DECLARAŢIA SCRISĂ ( SE CONSEMNEAZĂ PE CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE)

DACĂ PROPRIETARUL NU POATE FI PREZENT SE POATE DA O DECLARAŢIE AUTENTIFICATĂ LA NOTAR/ AMBASADĂ/CONSULAT CU PRIVIRE LA ACORDUL DE LUARE ÎN SPAŢIU.

 1. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 1 LEU, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.
 1. TREI FOTOGRAFII MĂRIMEA ¾ CM, AVÂND LA BAZĂ O BANDĂ ALBĂ DE 7 MM.

VALABILITATEA UNEI CĂRŢI DE IDENTITATE PROVIZORII ESTE DE 1 AN.