1. Cerere tip;
  2. Copie buletine de identitate/cărţi de identitate membri familiei;
  3. Copie certificat de căsătorie sau certificat de deces, hotărâre de divorţ;
  4. Copie  după certificatele de naştere ale solicitanţilor şi copie după certificatele de naştere ale  copiilor (unde este cazul);
  5. Adeverinţă de salariat pentru titularul cererii din care să rezulte că îşi desfăşoară activitatea în municipiul Mangalia, de cel puţin un an de zile neîntrerupt şi veniturile nete realizate de membrii familiei soţ/soţie;
  6. Certificate fiscale  eliberate de Primăria Municipiului  Mangalia, Direcţia Generală Economică Serviciul Venituri PF şi Urmărire Contracte  şi de la ultimul domiciliu care să confirme că solicitanţii nu au în proprietate şi nu au avut locuinţă;
  7. Declaraţii notariale ale titularilor (soţ şi soţie) şi ale celorlalţi membri majori din familia acestora în conformitate cu art 48 din Legea 114/1996;
  8. Hotărâri judecătoreşti sau dispoziţii de încredinţare pentru copii;.
  9. Dosar cu şină.

NOTĂ:     Toate documentele sunt necesare pentru a se calcula punctajul.

PENTRU A BENEFICIA DE O LOCUINŢĂ DE ÎNCHIRIERE CONFORM  H.C.L NR 86/2011 ESTE NECESAR CA DOSARUL DUMNEAVOASTRĂ SĂ CUPRINDĂ TOATE DOCUMENTELE MAI SUS MENŢIONATE

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentLocuinţă ANL
Articolul următorLocuinţă socială