Anunţ de interes public

          Direcţia Judeţeană pentru Cultură Constanţa informează, printr-o adresă primită la sediul Primăriei Mangalia că în conformitate cu O.G. nr. 51/11.08.1998, actualizată cu O.G./30.01.2008, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, art. 21 alin.1, lit. i, operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta monumentelor istorice proprietate publică sau pe domeniul public aflat în spaţiul de protecţie al acestora, trebuie să vireze o cotă de 2% din veniturile realizate în acest mod, în contul Fondului Cultural Naţional. Lista Monumentelor Istorice incluzând secţiunea pentru Judeţul Constanţa este publicată în M.O. nr. 670 bis din 01.10.2010, Anexă la Ordinul Ministerului Culturii şi Cultelor nr. 2361/2010, de modificare a Anexei la Ordinul 2314/2004 – Lista Monumentelor Istorice 2004. Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi Administraţiei Fondului Cultural Naţional la nr. de telefon 021/891.91.55 sau 0740.09.23.43 şi pe site-ul www.afcn.ro.

 18 aprilie 2013                          Biroul de presă

Versiunea PDF – Click AICI…