Comunicat de presă

     Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Constanţa – anunţă publicul interesat că, începând cu 21 mai, ora 09.30, acordă audienţe cetăţenilor din Mangalia, la sediul Primăriei din localitate (intrarea principală în instituţie, la parter, în spaţiul amenajat pentru acordarea audienţelor de către primarul oraşului).

Pliant Avocatul Poporului

     Pentru operativitate, persoanele interesate sunt rugate să se prezinte cu o petiţie în care să relateze problemele cu care se confruntă, însoţită de documente justificative, în copie. Înscrierile pentru audienţe se pot face la sediul Primăriei Mangalia, (pe bază de formular tipizat, care se găseşte la CIC şi pe site-ul instituţiei: www.mangalia.ro) sau la nr. de tel.: 0241.550.554.. Acordarea audienţelor este gratuită, iar petiţiile adresate Instituţiei Avocatului Poporului sunt scutite de taxă de timbru. Orice persoană fizică care se consideră lezată într-un drept al său sau de către o autoritate publică, cu excepţia autorităţii judecătoreşti, se poate adresa Instituţiei Avocatului Poporului.

     Petiţia trebuie să cuprindă informaţii complete referitoare la datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, domiciliu); drepturile şi libertăţile încălcate, faptele invocate, descrierea lor, autoritatea reclamată, dovada întârzierii sau refuzul administraţiei publice de a soluţiona cererea, menţiunea obligatorie dacă petiţia face obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţei judecătoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi, precizarea autorităţilor publice care au fost sesizate anterior. Totodată, la cerere, se vor anexa actele doveditoare (în copie).

Cerere tip catre Avocatul Poporului – Descarca AICI 

    Precizăm că Instituţia Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în raport cu autorităţile publice.

 8 mai 2014                             Biroul de presă