Anunt public

            Serviciul Public de Asistenţă Socială organizează concurs la sediul SPAS din Str. Delfinului, nr.1, în data de 28.07.2014, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 30.07.2014, ora 11.00 – interviul, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială:

–        consilier  clasă I gradul profesional asistent – Serviciul Financiar – Contabilitate;

     Conditii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul financiar-contabilitate:

–         Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul ştiinţelor economice;

–         Cunoştinţe operare PC.

–         vechimea minimă în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

– consilier clasă I grad profesional debutant – Birou protecţie socială, alte beneficii sociale;

    Condiții specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant  la Birou protecţie socială, alte beneficii sociale:

–         Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;

–         Consilier clasa I grad profesional asistent – Biroul protecţie socială, alte beneficii sociale;

    Condiții specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent  la Birou protecţie socială, alte beneficii sociale:

–         Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistenţă socială sau psihologie;

–         Cunoştinţe operare PC;

–         Vechimea minimă în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

–         Consilier clasa I grad profesional principal – Biroul protecţie socială, alte beneficii sociale;

Condiții specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal  la Birou protecţie socială, alte beneficii sociale:

–         Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta în domeniul asistenţă socială sau psihologie;

–         Cunoştinţe operare PC;

–         Vechimea minimă în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

            Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială din data de 25.06.2014 până la data de 14.07.2014 ora 16 la sediul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei.