Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 27.05.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 31.05.2016, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Consilier clasă I grad profesional asistent– Serviciul Buget Contabilitate

Condiţii specifice de participare la concurs:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Consilier clasă I grad profesional asistent– Serviciul Achiziţii Publice şi Investiţii

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative sau inginereşti;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.

Consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.

Consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Igienă Publică

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative, ecologia şi protecţia mediului sau inginereşti.

Consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Turism şi Organizare Evenimente

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.

Consilier clasă I grad profesional debutant– Compartimentul Autorizaţii în Construcţii

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti.

Poliţist local clasă I grad profesional debutant – Compartimentul de Disciplină în Construcţii şi Afişajul Stradal

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative sau inginereşti.

Poliţist local clasă I grad profesional debutant – Compartimentul de Protecţie a Mediului

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice, administrative, ecologia şi protecţia mediului sau inginereşti.

Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 26.04.2016, până în data de16.05.2016, ora 16.00 la Biroul  Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:

–        curriculum vitae;

–        formularul de înscriere;

–        copia actului de identitate;

–        copiile diplomelor de studii;

–        copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–        cazierul judiciar;

–        adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–        declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

–        dosar cu şină.

            Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Bibliografie politie

Bibliografie autorizatii constr

Bibliografie igiena publica

Bibliografie Investitii – Achizitii

Bibliografie organizare evenimente

Bibliografie Cons.Urmarire si Executare Silita

DISTRIBUIȚI
Articolul precedentAnunț privind atribuire de contract
Articolul următorInformare