Având în vedere cererea înregistrată cu nr. 17521 din 11.04.2016 privind organizarea procedurii specifice de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent P.U.Z. – „Locuință P+2E, anexe gospodărești și împrejmuire teren”, strada Petru Maior, nr. 22A, nr. cad. 107919, C.F. nr. 107919, inițiatori UDREA LIVIU – AUREL, UDREA NELU și UDREA MARIA, însoțită de următoarele avize:

– decizia etapei de încadrare nr. 12132RP/26.11.2015, emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa,

– aviz de principiu pentru PUZ nr. 657/4127/21.10.2015, emis de S.C. RAJA S.A. – Centrul Zonal Mangalia,

– aviz de amplasament favorabil nr. 149231301/28.09.2015, emis de S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. – zona M.T. / J.T.,

– aviz de amplasament nr. 292/23.09.2015, emis de S.C. MEGACONSTRUCT S.A.,

– aviz nr. 5943/04.04.2016, emis de Consiliul Județean Constanța prin Arhitect șef,

            Se propune organizarea dezbaterii publice în data de 27.05.2016, orele 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13. 

          Propunerile, sugestiile sau eventualele opinii ale persoanelor interesate cu privire la prezentul proiect vor fi trimise la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței,  nr. 13, biroul nr. 112, etaj 1, începând cu data de 09.05.2016, între orele 8,00 -16,00.

                                                 Arhitect șef,

                                                Enache Paul