Privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli privind acțiuni de protocol efectuate de administrația publică locală, în limitele prevăzute de O.G.nr.80/2001

HCL 19/14.07.2016 – Click AICI…