Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici în vederea investiției   “Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și  apă uzată în aria de operare a S.C. R.A.J.A. S.A Constanța în perioada 2014-2020   “

HCL nr.28/22.09.2016 – Click AICI…