Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Mangalia, în perioada 2016-2023

Dezbatere publica privins SDL – Click AICI…

Elaborare proiect de hotarare privind SDL – Click AICI…

Expunere de motive privind SDL – Click AICI…

SDL spre publicare – Click AICI…

28.10.2016