Anunţ de interes public

    Căsătoria se oficiază de către ofiţerul de stare civilă, la sediul Stării Civile din incinta Clubului Nautic “Callatis”, situat în Portul Turistic Mangalia.

Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente:

– cărţile de identitate valabile (copie şi original);

– certificatele de naştere nedeteriorate (copie şi original);

– unul dintre viitorii soţi să aibă domiciliul sau reşedinţa în Mangalia;

– certificatele medicale prenupţiale (de la medicul de familie);

– vârsta împlinită de 18 ani;

– hotărârile de divorţ (original şi copie), definitive şi irevocabile (dacă este cazul);

– certificat de deces soţ şi căsătorie (unde este cazul).

 

Notă:

– la depunerea actelor, prezenţa ambilor soţi este obligatorie;

– actele se depun cu 11 zile calendaristice înainte de oficiere;

– certificatele prenupţiale trebuie să aibă menţiunea “se poate căsători”;

– nu se percepe nicio taxă pentru oficierea căsătoriei.