DIRECȚIA CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea   funcţiei contractuale vacante de  economist grad prof IA în cadrul Compartimentului contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții în data de 12.06.2017, ora 10:00 – proba scrisă şi 14.06.2017, ora 10:00 – interviul, la sediul din Şos. Constanţei, nr. 7-9, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de economist grad prof IA:

  • studii superioare economice cu diplomă de licență;
  • vechimea necesară în specialitatea studiilor 9 ani;
  • fişa medicală;
  • recomandare ultimul loc de muncă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/755580.

Manager,

Nichita Lucian

Compartiment contabilitate, resurse umane, juridic, achizitii,

Memet Beinar