Anunţ de interes public

     Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Constanţa- informează populaţia că în conformitate cu OUG Nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, art. 94, alin. 1, lit. n, este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişului sau vegetaţiei ierboase de către deţinătorii legali de terenuri, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.

    Potrivit legii, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse intre 1000 — 2500 de lei.

7 iulie 2017                            Biroul de presă