Anunţ de interes public

 În atenţia deţinătorilor de terenuri agricole şi neagricole din judeţul Constanţa!

Sprijin financiar pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite

Instituţia Prefectului  – Judeţul Constanţa informează că, în perioada 21 august – 06 octombrie, a.c., se va desfăşura a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin aferente schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 “Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 “Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Prin această schemă se acordă sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite: trupuri de pădure şi perdele forestiere de protecţie. Sprijinul financiar acordat ca valoare fixă este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole sub forma  a două prime, după cum urmează:

primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire – acordată pentru toţi beneficiarii schemei;

primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcţie de categoria de beneficiar şi tipul de teren.

Alocarea financiară pentru această sesiune privind Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” este de 50 de mil. de euro. Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafeţelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, de elaborare a proiectului tehnic de împădurire şi de obţinere a avizului pentru proiectul tehnic de la Garda Forestieră.

Această schemă de finanţare este implementată prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe site-ul http//www.apia.org.ro fiind publicat Ghidul solicitantului pentru Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” pentru această sesiune, care detaliază modul de accesare a sprijinului financiar.

Pentru cererile de sprijin pentru împădurirea de terenuri din judeţul Constanţa se acordă un punctaj suplimentar, în cadrul principiului de selecţie referitor la amplasarea terenului, judeţul nostru regăsindu-se pe lista zonelor deficitare în păduri, numai 5,4% din suprafaţa acestuia fiind ocupată de păduri.