MUNICIPIUL MANGALIA reprezentată prin Primar Radu Cristian, titular al proiectului “CALLATIS ISTORIE LA MALUL MARII NEGRE” – ZIDUL DE INCINTĂ AL CETATII CALLATIS ( LATURA DE NORD -TRONSON EST) – ZIDUL ROMANO-BIZANTIN ŞI “BASILICA SIRIANĂ” propus a fi amplasat   în municipiul Mangalia,  strada Izvor nr. 1-1A, judeţul Constanţa, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanţa:  nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

     Proiectul deciziei de  încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecția Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23, Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic,  între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet:www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt.