UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  MUNICIPIUL MANGALIA reprezentată prin Primar Radu Cristian, titulară a proiectului “ACTUALIZARE PROIECT TEHNIC (P.T.) SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ CARTIER DOBROGEA II” propus a se realiza  în  judeţul Constanţa, municipiul Mangalia, str. Nicolae Grigorescu, Ion Mincu, Neagoe Basarab, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Tudor Arghezi,  Alexandru Macedonski, Duiliu Zamfirescu, George Călinescu, George Bacovia, Octavian Goga, George Topârceanu, Constantin Brâncuşi anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protectia Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

     Proiectul deciziei de  încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecția Mediului Constanţa, strada Unirii, nr. 23, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic,  între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet:www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.