UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  MUNICIPIUL MANGALIA reprezentată prin Primar Radu Cristian, titulară a proiectului “ACTUALIZARE P.T. + D.E. ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI CANALIZARE PLUVIALĂ CARTIER DOBROGEA II – MANGALIA, JUDEŢUL CONSTANŢA propus a se realiza  în  judeţul Constanţa, municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea  II, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecţia Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

    Proiectul deciziei de  încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei  pentru Protecția Mediului Constanţa, strada Unirii, nr. 23, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic,  între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet:www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.