Având în vedere cererea nr. 50275/27.09.2017 privind organizarea procedurii specifice de informare și consultare a publicului pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. Locuință – casă de vacanță P+2, anexă, spațiu comercial și împrejmuire teren, generat de imobilul situat în stațiunea Neptun, Zona Restaurant Calul Bălan, la est de Restaurant Cramă, str. Gala Galaction, nr. 68, cu nr. cadastral 100578, C.F. nr. 100578, inițiator – Ioniță Nicoleta (fostă Florea),

Se propune organizarea dezbaterii publice în data de 27.10.2017, orele 10,00 la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, str. Șoseaua Constanței, nr. 13.                                                                                                                                      Documentația de urbanism întocmită de către Biroul Individual de Arhitectură arh. Abdișa Abdișa în baza certificatului de urbanism nr. 356 din 14.07.2017 emis de Primăria Municipiului Mangalia, este însoțită de următoarele avize/acorduri:

–   aviz nr. 962/10.08.2017 emis de Ministerul Turismului,

–   aviz nr. DT/4747/10.08.2017 emis de Statul Major General,

– aviz favorabil nr. 2233191/18.08.2017 emis de Serviciul de Telecomunicații Speciale,

–   aviz condiționat nr. 1132/26.07.2017 emis de S.C. Telekom România Communications S.A.,

–   aviz de amplasament nr. 515/2942/26.07.2017 emis de S.C. RAJA S.A. Constanța, Centrul Zonal Mangalia,

–  aviz de amplasament nr. 503/24.07.2017 emis de S.C. Megaconstruct S.A.,

– aviz favorabil nr. 201708231630/23.08.2017 emis de S.C. INTERACTIVE CommTech Development S.R.L.,

–  decizia etapei de încadrare nr. 11290RP/12.09.2017 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța,

Propunerile, sugestiile sau eventualele opinii ale persoanelor interesate cu privire la prezentul proiect vor fi trimise la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, str. Șoseaua Constanței, nr. 13, biroul nr. 112, etaj 1, începând cu data de 16.10.2017, între orele 8,00 – 16,00.