Nr. 65435/28.11.2017

ANUNŢ

privind examenul de promovare în grad profesional  pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia

             În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

Examenul  va avea loc în data de:

  • 14.12.2017 – proba scrisă;

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției din Șoseaua Constanței nr. 13, telefon 0241751060, interior 214, fax: 0241755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro, persoană de contact: Baban Gabriel, consilier I/S – Serviciul Resurse Umane-Salarizare.

Bibiliografie – Click AICI…

28.11.2017

Actualizare 14.12.2017:

Proces verbal interviu – Click AICI…

Proces verbal proba scrisa – Click AICI…

Raport final al concursului – Click AICI…