Anunț public privind decizia  etapei de încadrare

         MUNICIPIUL MANGALIA REPREZENTAT  PRIN PRIMAR RADU CRISTIAN, titulară a proiectului  “LUCRĂRI DE AMENAJARE ŞI MODERNIZARE     ZONE     DE     INTERES     TURISTIC    –    SUDUL    LITORALULUI (MANGALIA-SATURN)”, propus a se realiza în jud. Constanţa, mun. Mangalia, str.  Ion Cantacuzino, Faleza Saturn,  anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA  EVALUĂRII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI.

 Proiectul deciziei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, strada Unirii, nr.23, municipiul Constanţa, judetul Constanţa,   zilnic    între    orele 9-13,   precum și la următoarea adresă de internet:        www.mediu-constanta.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

03.01.2018