Anunț public privind decizia  etapei de încadrare

 

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL MANGALIA, titulară a proiectului “DEZVOLTARE  TURISTICĂ ÎN STAŢIUNEA  NEPTUN – OLIMP” propus a se realiza în judetul  Constanţa, Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun-Olimp, str. Scriitorilor, Delta, Gării, Crinului, Plopilor, Școlii, Aleea Steaguri, Vilele Speciale, Faleza Neptun, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanta: NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA  EVALUĂRII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI.

 Proiectul deciziei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, strada Unirii, nr.23, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa,   zilnic,    între    orele 9-13,   precum și la următoarea adresă de internet:        http://www.apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

03.01.2018