HCL nr.1/09.01.2018 – Privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) aferentă proiectului ”Dezvoltare Turistică în Stațiunea Venus”

HCL nr.2/10.01.2018 – Privind aprobarea utilizării excedentului rezultat din execuția bugetrară pe anul 2017