PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA, titulară a proiectului “ÎNFIINŢARE LOC DE AGREMENT, AMENAJARE PEISAGISTICĂ ŞI AMPLASARE MOBILIER URBAN”,  propus a se realiza în judeţul  Constanţa, Municipiul Mangalia,  str. B-dul Callatis, zona blocului MG 28 anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ  EFECTUAREA  EVALUĂRII  IMPACTULUI  ASUPRA  MEDIULUI.

     Proiectul deciziei  de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenției pentru Protecția Mediului Constanţa, strada Unirii, nr.23, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa,   zilnic,    între    orele 9-13,   precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

05.02.2018