Anunț public

      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA cu  sediul în mun. Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, jud. Constanţa,  titulară a PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, amplasat în mun. Mangalia, jud. Constanţa, anunţă publicul interesat că, în urma parcurgerii etapei de încadrare din şedinţa CSC din data de 20.03.2018, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le transmite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.