Anunț public  privind decizia etapei de încadrare

MUNICIPIUL MANGALIA reprezentat prin  Primar RADU CRISTIAN,  titular al proiectului  “SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ MUNICIPIUL MANGALIA ŞI STAŢIUNI – ŞOSEAUA CONSTANŢEI”, propus  a fi amplasat  în judeţul Constanţa, Municipiul Mangalia,  str. Şoseaua Constanţei,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23 Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmct.anpm.ro

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

             08.10.2018