Anunț public

MUNICIPIUL MANGALIA REPREZENTAT PRIN PRIMAR RADU CRISTIAN,  titular al proiectului  “SISTEMATIZARE PE VERTICALĂ MUNICIPIUL MANGALIA ŞI STAŢIUNI (STRADA NEGRU VODĂ) – INTRAREA PORTULUI BAZA SPORTIVĂ PESCARUŞ”, propus  a fi amplasat  în Municipiul Mangalia,  str. Negru Vodă, judeţul Constanţa,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, str. Unirii, nr. 23 Constanţa, judeţul Constanţa, zilnic, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

        Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

         08.10.2018