ANUNŢ Nr. 72319/18.10.2018

             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 19.11.2018, ora 10:00 – proba scrisă, ora 13:00 – proba practică şi în data de 21.11.2018, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos. Constanţei, nr. 13, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

 • referent treapta profesională IA – Compartimentul Administrativ;
 • magaziner – Compartimentul Administrativ;
 • îngrijitor – Căminul de Bătrâni;
 • muncitor calificat treapta profesională I (zidar) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat (2 funcţii);
 • muncitor calificat treapta profesională I (tâmplar) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 • muncitor calificat treapta profesională I (electrician) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 • muncitor calificat treapta profesională I (lăcătuş) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 • muncitor calificat treapta profesională I (tubulator) – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
 • muncitor necalificat treapta profesională I – Biroul Parcuri şi Spaţii Verzi (10 funcţii);
 • muncitor necalificat treapta profesională I – Compartimentul Administrare Drumuri şi Parcări (4 funcţii);
 • muncitor necalificat treapta profesională I – Compartimentul Cimitire.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de:

referent treapta profesională IA:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

magaziner:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă minimum 3 ani.

îngrijitor:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă minimum 3 ani.

muncitor calificat treapta profesională I (zidar):

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de zidar;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

muncitor calificat treapta profesională I (tâmplar):

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de tâmplar;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

muncitor calificat treapta profesională I (electrician):

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de electrician;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

muncitor calificat treapta profesională I (lăcătuş):

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de lăcătuş;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

muncitor calificat treapta profesională I (tubulator):

– studii medii sau gimnaziale;

– curs calificare profesională în meseria de tubulator;

– vechime în muncă minimum 7 ani.

muncitor necalificat treapta profesională I:

– studii medii sau gimnaziale;

– vechime în muncă minimum 3 ani.

            Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei la Serviciul Resurse Umane  Salarizare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, începând cu data de 26.10.2018 până la data de 08.11.2018 ora 16:00.

            Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr.13, Serviciul Resurse Umane-Salarizare, telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

            Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.

Anunt avizer 26.10.18 – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere – Click AICI…

Formular concurs contractuali – Click AICI…