Up-date 12.12.2018: Raport final – Click AICI…

Up-date 11.12.2018: Centralizator – Click AICI…                PV interviu – Click AICI…

Up-date 28.11.2018: Proces Verbal selecție dosare – Click AICI…

Model adeverinte – Click AICI…

Atributii – Click AICI…

Bibliografie – Click AICI…

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008 – Click AICI…

            Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare vă aducem la cunoştinţă organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

            Concursul  va avea loc în data de:

– 10.12.2018 – proba scrisă;

– 12.12.2018 – proba interviu.

            Pentru a participa la concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti,  economice sau juridice;

– să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;

– să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în fişa postului;

– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani;

– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei, Serviciul Resurse-Umane,  telefon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

            Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0241/751060/int. 214.