Anunț colectiv 3109/16.01.2019 și Proces verbal de afișare 3111/16.01.2019