Anunț colectiv 3329/16.01.2019 și Proces verbal de afișare 3333/16.01.2019