Având în vedere organizarea procedurii specifice de informare și consultare a publicului, pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de Urbanism aferent „Lotizare pentru atribuirea în folosință gratuită Agenției Naționale pentru Locuințe, pe durata realizării investiției – LOCUINȚE PRIN CREDIT IPOTECAR, pe terenul situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter – Cap Aurora, la sud de complexul Cătunul, jud. Constanța”,

            Se propune organizarea dezbaterii publice în data de 14.03.2019, orele 14:00 la sediul Primariei Municipiului Mangalia, str. Șos. Constanței, nr. 13.

            Propunerile, sugestiile sau eventualele opinii ale persoanelor interesate cu privire la prezentul proiect vor fi trimise la sediul Primăriei Municipiului Mangalia. Str. Șos. Constanței, nr. 13, biroul nr. 112, etaj 1, începând cu data de 19.01.2019, între orele 8:00 – 16:00.