Anunț public privind decizia etapei de încadrare 07.03.2019

                Municipiul Mangalia reprezentată prin Primar Radu Cristian, titular al proiectului: „REABILITARE TROTUARE IN MUNICIPIUL MANGALIA STR. OITUZ – LOT 1, STR. OITUZ – LOT 2 PÂNĂ LA CASTELUL DE APĂ”, propus a fi amplasat în judetul Constanta, Municipiul Mangalia, str. Oituz, Lot 1 și Lot 2, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Constanța, în cadrul  procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul : „REABILITARE TROTUARE ÎN MUNICIPIUL MANGALIA STR. OITUZ – LOT 1, STR. OITUZ – LOT 2 PÂNĂ LA CASTELUL DE APĂ”, propus a fi amplasat în județul Constanța, Municipiul Mangalia,  propus a fi amplasat în județul Constanța, Municipiul Mangalia, str. Oituz, Lot 1 și Lot 2.

                Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Constanța din municipiul Constanța, str. Unirii, nr. 23, județul Constanța, în zilele de luni până vineri între orele 09:00 -13:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

                Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.