1.Anunț dezbatere publică

2.Proiect de hotărâre privind reactualizare PUG

3.Parte scrisă – REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

4.Parte scrisă – MEMORIU GENERAL

5.Parte desenată – PUG

6.Expunere de motive – Reactualizare PUG

7.Raport specialitate PUG

8.Avizul Arhitect Șef

Primaria Mangalia                           10.06.2019