•     Proces verbal nr.51687/31.07.2019 privind selecția dosarelor depuse pentru ocuparea posturilor contractuale de manager proiect și inginer în cadrul proiectului ”Improving the connection of tertiary nodes Mangalia and Balchik to TEN-T infrastructure”

Proces Verbal selectie dosare 31.07.2019 – Click AICI…