Ședința ordinară din data de 29.01.2020

HCL 1 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 2 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2019

HCL 3 – privind utilizarea excedentului rezultat din execuția bugetară pe anul 2019

HCL 4 – privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare, aferent anului 2019

HCL 5 – privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2019 pentru S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 6 – privind atestarea completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al Municipiului Mangalia

HCL 7 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul Consiliului de Administrație al  DIRECȚIEI CULTURĂ ȘI SPORT MANGALIA

HCL 8 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.257/07.11.2019 privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă „UN VIITOR PENTRU TRECUT – CLASAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI EPIGRAFIC ȘI SCULPTURAL CALLATIAN” cod unic proiect CALL01-9, Promotor de Proiect (PP) Direcția Cultură și Sport Mangalia

HCL 9 – privind aprobarea proiectului ”CREȘTEREA ACCESULUI LA SISTEMUL EDUCAȚIONAL PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE” și a surselor de finanțare

HCL 10 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2020 – 2021

HCL 11 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.240 din 06.12.2018 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2018-2019, Semestrul I, cu modificările și completările ulterioare

HCL 12 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.103 din 05.06.2019 privind aprobarea numărului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Mangalia în anul școlar 2018-2019, Semestrul II

HCL 13 – privind aprobarea planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2020

HCL 14 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

HCL 21 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 9 mp situat în Municipiul Mangalia, Str.Muncitorului, nr.4, bl.M4, sc.B, jud. Constanța

HCL 22 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1046mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str.Faleza Neptun, nr.15, jud. Constanța

HCL 23 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 707mp situat în Municipiul Mangalia, Str.M.I. Dobrogeanu, nr.105, jud. Constanța

HCL 24 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 5036 mp din acte (5492 mp din măsurători) situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, Nr.16, Jud. Constanța

HCL 25 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2330mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Str.Nicolae Iorga, nr.6B, Jud. Constanța

HCL 26 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Mangalia

HCL 27 – privind emiterea acordului de principiu privind ajustarea prețului/tarifului local de producere și distribuție centralizată a energiei termice de către S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. în Municipiul Mangalia

HCL 28 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 2526 mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Teren Silvia 1, Lotul nr.2, Jud. Constanța

HCL 29 – privind punerea în aplicare a O.U.G. nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, pentru serviciul de salubrizare din Municipiul Mangalia