Romania
Nr. 61340/11.09.2019 ANUNŢ privind examenul de promovare în treaptă profesională  pentru personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia              În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a...
58621 Anunt colectiv si 58624 PV afisare - Click AICI...
Anunt Colectiv nr. 59160/03.09.2019 si Proces Verbal de afisare nr. 59163/03.09.2019 - Click AICI...
3-REGLEMENTARI 24.07.2019-3.1_- Click AICI... 3-REGLEMENTARI 24.07.2019-3.2_ - Click AICI... 3-REGLEMENTARI 24.07.2019-3.3 - Click AICI... 3-REGLEMENTARI 24.07.2019-3.4 - Click AICI... 3-REGLEMENTARI 24.07.2019-3.5 - Click AICI... Regulament Local de Urbanism - Click AICI...
Anunt colectiv nr. 57441/27.08.2019 si p.v. de afisare nr. 57486/27.08.2019 - Click AICI...
Anunt colectiv nr.56827/26.08.2019 si proces verbal de afisare nr 56841/26.08.2019AC 56827 - Click AICI...
Up-date 16.09.2019: PV proba practica - Click AICI... Up-date 05.09.2019: Formular concurs contractuali - Click AICI...             Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 16.09.2019, ora 10:00 - proba practică şi în data de 18.09.2019, ora 11:00 - interviul, la sediul Primăriei din Str. Delfinului nr. 1, conform H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea următoarelor posturi...
Up-date 16.09.2019: Proces verbal selectie dosare - Click AICI...   Model adeverinte - Click AICI... Atributii - Click AICI... Bibliografie 20.08.2019 - Click AICI... Formular concurs - Click AICI...     Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de promovare pe funcţia publică de conducere vacantă de şef serviciu grad II – Serviciul Contabilitate în data de 23.09.2019, ora 10:00 - proba scrisă şi în data de 25.09.2019,...
Anunţ de presă                      Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia  a semnat contractul de finanţare nr. 3088/30.08.2018  pentru proiectul  "Dezvoltare turistică în staţiunea Saturn" cod SMIS 115374. Proiectul este finanţat prin  Programul    Operaţional     Regional   2014  - Axa prioritară 7: ,,Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1: ,,Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin...

RETELE SOCIALE

7,848FaniÎmi place
13,700AbonațiAbonați-vă