Romania

HCL 30/22.09.2016

Privind emiterea acordului Consiliului Local Mangalia în vederea intervenirii asupra domeniului public și/sau privat, pentru realizarea obiectivelor "Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare " S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța în perioada 2014-2020 HCL 30/22.09.2016 - Click AICI...

HCL 29/22.09.2016

Privind emiterea acordului în vederea intervenirii asupra domeniului public și/sau privat, pentru realizarea obiectivelor "Sisteme de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Mangalia Nord și Stațiuni-Lot 1 și Lot 2 , jud.Constanța "  din cadrul  "Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța în perioada 2014-2020  " HCL 29/22.09.2016 - Click...

HCL 28/22.09.2016

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor Tehnico-Economici în vederea investiției   "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și  apă uzată în aria de operare a S.C. R.A.J.A. S.A Constanța în perioada 2014-2020   " HCL nr.28/22.09.2016 - Click AICI...

HCL 27/06.09.2016

Privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Mangalia în cadrul Consiliilor de Administrație, Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității și Comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar al unităților de învățământ preuniversitar aflate în municipiul Mangalia, pentru anul școlar 2016-2017 HCL 27/06.09.2016 - Click AICI...

HCL 26/06.09.2016

Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al municipiului Mangalia HCL 26/06.09.2016 - Click AICI...

HCL 25/06.09.2016

Privind participarea municipiului Mangalia ca beneficiar în vederea depunerii unei cereri de finanțare la Ministerul Fondurilor Europene, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4-Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2.-Reducerea numărului de  persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate prin implementarea de măsuri integrate HCL 25/06.09.2016 - Click AICI...

HCL 24/06.09.2016

Privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Mangalia HCL 24/06.09.2016 - Click AICI...

HCL 22/17.08.2016

Privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a modului de administrare a spațiilor din blocul C9 Neptun și Hotel Egreta HCL 22/17.08.2016 - Click AICI...

HCL 21/17.08.2016

Privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a îndeplinirii condițiilor de amplasare și desfășurare a activității Circului Orlando în zona Saturn din municipiul Mangalia HCL 21/17.08.2016 - Click AICI...

HCL 20/17.08.2016

Privind constituirea unei comisii speciale de analiză și verificare a modului de organizare și desfășurare a activității de comerț pe raza municipiului Mangalia în sezonul estival 2016 HCL 20/17.08.2016 - Click AICI...

RETELE SOCIALE

7,848FaniÎmi place
13,700AbonațiAbonați-vă