Anunț public MUNICIPIUL MANGALIA  prin Primar RADU CRISTIAN, titular al proiectului :„ÎNFIINȚAREA SISTEMULUI DE IRIGAȚII AUTOMATIZAT A SPAȚIULUI VERDE DIN ȘOSEAUA CONSTANȚEI – ZONA AFERENTĂ SENSULUI GIRATORIU ȘI RESPECTIV ZONA DIN FAȚA CASEI TINERETULUI”, propus a se realiza în jud. Constanța, mun. Mangalia, str. Șoseaua Constanței, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare...
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ        Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 286 modificată de HCL Nr.126/26.09.2017 privind aprobarea „Programului de sprijinire a unor categorii de persoane ce se află în situații de dificultate sau vulnerabilitate economică și socială”, vă înștiințăm că a fost majorat plafonul de la 850 lei/persoană, respectiv 2000 lei/familie, la 950lei/persoană, respectiv 2500 lei/familie. Categoriile...
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ          Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că începând cu data de 01.01.2019 art. 94 din OUG 114/2018 a modificat art. 9, alin (1), litera i, art. 10, alin (1), litera i și art. 11, alin (1), litera i, în care se stipulează că „familiilor şi persoanelor singure al căror venit net...
Comunicat de presă Primăria Municipiului Mangalia a demarat, recent, proiectul de modernizare a rețelei de iluminat public stradal. În acest sens, au loc intervenții la toți stâlpii de pe principalele bulevarde ale orașului, unde se schimbă corpurile de iluminat existente, cu...