HCL 67/26.10.2012

Privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL  

HCL 66/26.10.2012

Privind însuşirea documentaţiei tehnico-economică aferentă investiţiei  "Pavilion pentru pensionari"

HCL 65/26.10.2012

Privind împuternicirea primarului Municipiului Mangalia să emită dispoziţii

HCL 64/26.10.2012

Privind aprobarea cuantumului taxelor pentru închirierea tonetelor şi a spaţiilor comerciale din incinta Pieţei Saturn  

HCL 63/26.10.2012

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Municipal Mangalia