HCL 136/21.12.2012

Privind aprobarea raportului de evaluare și stabilirea prețului pentru vânzarea unui teren intravilan din Neptun, zona restaurantului Calul Balan

HCL 135/21.12.2012

Privind aprobarea novării contractului de concesiune nr.116/15.12.2008 încheiat între S.C.CRISTAL CO S.R.L. și Consiliul Local al Municipiului Mangalia către Caylak Nicoleta și Niță Mareș

HCL 134/21.12.2012

Privind modificarea H.C.L. nr. 300/29.11.2005

HCL 133/21.12.2012

Privind completarea  H.C.L. nr.123/2008

HCL 132/21.12.2012

Privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe aflate în folosința persoanelor cu handicap grav  și accentuat