HCL 122/14.12.2012

Privind aprobarea contractării unui credit de către Municipiul Mangalia pentru realizarea de investiții publice de interes local

HCL 121/14.12.2012

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Mangalia

HCL 120/14.12.2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului de bătrâni Mangalia

HCL 119/14.12.2012

Privind înființarea Unității Locale de Monitorizare a Serviciilor comunitare de utilități publice

HCL 118/14.12.2012

Privind aprobarea demolării pe cale administrativă a unor imobile construite ilegal pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia