HCL 118/14.12.2012

Privind aprobarea demolării pe cale administrativă a unor imobile construite ilegal pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

HCL 117/14.12.2012

Privind darea centralelor termice aparţinând Primăriei şi instituţiilor de învăţământ în administrarea S.C.GOLDTERM S.A MANGALIA

HCL 116/14.12.2012

Privind aprobarea încheierii unui contract de asociere în participaţiune în vederea edificării şi exploatării în comun a spaţiilor cu destinaţie de staţii pentru mijloacele de transport în comun

HCL 115/14.12.2012

Privind aprobarea unui contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării în comun a spaţiilor cu destinaţie de difuzare presă

HCL 114/14.12.2012

Privind transmiterea din administrarea Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa a centralei termice  situată în incinta Spitalului Mangalia