HCL 115/14.12.2012

Privind aprobarea unui contract de asociere în participaţiune în vederea exploatării în comun a spaţiilor cu destinaţie de difuzare presă

HCL 114/14.12.2012

Privind transmiterea din administrarea Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat către Serviciul Judeţean de Ambulanţă Constanţa a centralei termice  situată în incinta Spitalului Mangalia

HCL 113/14.12.2012

Privind stabilirea preţului de vânzare a spaţiilor locative din blocurile D01, D02, D03

HCL 112/14.12.2012

Privind completarea HCL 120/30.09.2008

HCL 111/10.12.2012

Privind completarea HCL 49/09.10.2012 cu privire la delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat