HCL nr.76/2012

Privind modificarea și completarea nomenclatorului stradal al Municipiului Mangalia

HCL nr.75/2012

Privind aprobarea majorării capitalului social al S.C.GOLDTERM MANGALIA S.A.  

HCL nr.74/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările de reabilitare termică a blocurilor din Mangalia

HCL 73/26.10.2012

Privind constituirea comisiei de ordine publică

HCL 72/26.10.2012

Privind aprobarea implementării proiectului  "Parteneriat pentru inovare şi un viitor mai bun"