HCL 112/14.12.2012

Privind completarea HCL 120/30.09.2008

HCL 111/10.12.2012

Privind completarea HCL 49/09.10.2012 cu privire la delegarea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat

HCL 110/04.12.2012

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al municipiului Mangalia pentru anul financiar 2012