HCL nr.83/2012

Privind completarea art.1 din H.C.L. nr.25/27.08.2012 privind acordarea unor ajutoare de urgență persoanelor cu dizabilități, pensionarilor cu vârsta de peste 60 ani, care nu realizează venituri

HCL nr.82/2012

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, aferenți Municipiului Mangalia, din cadrul Proiectului  "Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea Constanța-Ialomița"

HCL nr.81/2012

Privind modificarea componenței Comisiei Juridice, comisie de specialitate a Consiliului Local Mangalia

HCL nr.79/2012

Privind aducerea la cunoștință membrilor Consiliului Local Mangalia a prevederilor contractului de vânzare-cumpărare încheiat în data de 25.10.2012 între S.C.CALLATIS THERM S.A. și Consiliul Local Mangalia

HCL nr.78/2012

Privind aprobarea unor măsuri pentru administrarea sălii de sport a Liceului Teoretic Callatis Mangalia