HCL nr. 43/2012

Privind aprobarea comunicării online a materialelor de şedinţă către membrii Consiliului Local Mangalia

HCL nr. 42/2012

Privind încheierea unui contract de prestări servicii de audit

HCL nr. 41/2012

Privind organizarea reţelei şcolare 

HCL 40/21.09.2012

Privind acordarea subvenţiilor pentru transportul public local

HCL 39/21.09.2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cantinei sociale Mangalia