INFORMAŢII GENERALE :

    LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL  ARE OBLIGAŢIA CA ÎN TERMEN DE 15 ZILE, SĂ SE PREZINTE ÎNSOŢIT DE UNUL DINTRE PĂRINŢI, DE REPREZENTANTUL LEGAL SAU DE PERSOANA DESEMNATĂ DIN CADRUL CENTRULUI SPECIALIZAT AFLAT SUB AUTORITATEA SERVICIULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SAU DE PERSOANA CĂREIA I-A FOST ÎNCREDINŢAT ÎN PLASAMENT, LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR, ÎN A CĂRUI RAZA TERITORIALĂ AU DOMICILIUL PĂRINŢII, PENTRU A SOLICITA ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE.

TERMENUL DE SOLUŢIONARE A CERERILOR PENTRU ELIBERAREA UNUI ACT DE IDENTITATE ESTE DE PÂNĂ LA 30 DE ZILE.

ACTE NECESARE: 

  1. CERERE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, SEMNATĂ ATÂT DE MINOR, CÂT ŞI DE PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL;
  1. DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU A PĂRINŢILOR/REPREZENTANTULUI LEGAL/A UNEI TERŢE PERSOANE, ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE, ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR SAU, DUPĂ CAZ, HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ, ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINŢII SUNT DIVORŢAŢI SAU HOTĂRÂREA DE PLASAMENT FAMILIAL, ÎN ORIGINAL ŞI COPIE;
  1. CHITANŢA PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI, ACHITATĂ LA SERVICIUL VENITURI PERSOANE FIZICE DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MANGALIA.
  1. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI/REPREZENTANT LEGAL, ÎN ORIGINAL;
  1. ACTUL DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL, AL PROPRIETARULUI IMOBILULUI UNDE SE STABILIEŞTE DOMICILIUL, ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PROPRIETARI NU SUNT PĂRINŢII.